Zespół Szkół w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Pedagog

Nasza Szkoła
Pani Olga Gańska

*******************************************************************

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8.45 - 12.45
Wtorek 8.45 - 13.30
Środa 10.00 - 13.00
Czwartek 8.45 - 13.00
Piątek 9.00 - 13.00
*******************************************************************
Drodzy rodzice!

serdecznie zapraszamy do korzystania z porad specjalistów - psychologa i pedagoga na terenie szkoły.
Na terenie naszej szkoły raz w miesiącu odbywają się dyżury z udziałem specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Bytowa. Działanie to ma na celu pomóc rodzicom i ich dzieciom w zrozumieniu pojawiających się problemów i zaplanowaniu kroków zmierzających do poradzenia sobie z nimi.
Zapisów prosimy dokonywać w szkole u pedagoga szkolnego lub telefonicznie pod nr -59 8212 821.

Terminy spotkań:
rok 2014
- 16.09.2014r.
- 21.10.2014r.
- 18.11.2014r.
- 09.12.2014r.
rok 2015
- 13.01.2015r.
- 17.02.2015r.
- 24.03.2015r.
- 14.04.2015r.
- 19.05.2015r.

serdecznie zapraszamy!

**************************************************************************************************************

Lekcja wychowawcza w Sądzie Rejonowym w Lęborku

23 marca 2015r. uczniowie klas I-III Gimnazjum z naszej szkoły wzięli udział w lekcji wychowawczej w Sądzie Rejonowym w Lęborku. Lekcja dała im możliwość bezpośredniego udziału w rozprawie sądowej w roli obserwatorów.
Celem wyjazdu było:
- zwiększenie świadomości prawnej wśród młodzieży,
- świadome kształtowanie wyobrażeń młodego pokolenia na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności procedur sądowych,
Dla większości uczniów było to nowe doświadczenie, które na bardzo długo pozostanie w ich pamięci.

Tego samego dnia odwiedziliśmy również Państwową Straż Pożarną w Lęborku. Pracownicy straży oprowadzili nas i opowiedzieli o specyfice swojej pracy - pracy strażaka. Uczniowie byli zachwyceni i z zaciekawieniem słuchali opowiadań Pana Strażaka.

WsteczPlayDalej

*************************************************************************************************************

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS


W związku z obchodzonym 1 grudnia ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z AIDS w naszej szkole 28 listopada 2014r. odbył się szkolny konkurs na temat "AIDS i HIV"

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III Gimnazjum. Celem konkursu było:
- kształtowanie u młodzieży właściwych postaw humanitarnych wobec drugiego człowieka,
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych,
- podniesienie wiedzy młodzieży gimnazjalnej nt. zakażeń HIV i choroby AIDS.
W konkursie udział wzięło 26 uczniów z klas I-III Gimnazjum.

Zwycięzcami konkursu zostali:

miejsce I - Gruchała Magdalena (kl. II G)
miejsce II - Lindstedt Karolina (kl. III G)
miejsce III - Stolc Kamil (kl. III G)

Zwycięzcom gratulujemy!!!
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie:)

WsteczPlayDalej

*************************************************************************************************************

Zespół Wychowawczy


W grudniu 2012r. w Szkole został powołany Zespół Wychowawczy, mający na celu poszukiwanie i wypracowanie form i metod pracy, które pomogą dziecku i jego rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wypełnieniem obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz z podejmowaniem właściwych decyzji życiowych w sytuacjach trudnych.
W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: kurator sądowy, pracownik socjalny GOPS, policjant, dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca danej klasy.
Pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym zostały poruszone najważniejsze sprawy dot. sfery wychowawczej szkoły odbyło się 11 stycznia 2013r.


*************************************************************************************************************

Dnia 21 października 2014r. w Zespole Szkół w Rokitach odbyło się spotkanie dla rodziców
oddziałów przedszkolnych na temat:

"GOTOWOŚC SZKOLNA DZIECI W ŚWIETLE BADAŃ PEDAGOGICZNYCH"

celem spotkania było:

  • zachęcić rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub szkoły,
  • włączać rodziców w proces nabywania przez dziecko określonych wiadomości i umiejętności;
  • włączać rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
  • pomóc rodzicom w uzyskaniu wiedzy o funkcjonowaniu dziecka w określonych warunkach i włączyć ich do systematycznej pracy z dzieckiem.


*******************************************************************


Powrót do treści | Wróć do menu głównego