Zespół Szkół w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Poczuj Chemię

ProjektySmart_Lab to firma zajmująca się popularyzacją nauk chemicznych oraz przyrodniczych na terenie województwa pomorskiego oraz całej Polski. Celem naszej pracy jest wzbudzanie u dzieci i młodzieży pasji do nauki oraz chęci poznawania świata poprzez organizację m.in. warsztatów, pokazów, laboratoriów czy pikników naukowych, co umożliwia podniesienie podstawowych kompetencji poznawczych oraz naukowo-technicznych. Aktualnie dzięki pozyskaniu środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przystępujemy do realizacji Projektu:


pt. "EDUAR"Celem Projektu jest stworzenie programistycznej platformy opartej na technologii Rzeczywistości Rozszerzonej (AR, ang. Augmented Reality) służącej do tworzenia i wyświetlania multimedialnych interaktywnych pomocy dydaktycznych do zastosowań w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, a zwłaszcza chemii w . W ramach Projektu opracowany został innowacyjny w skali światowej system, który w uproszczeniu opisać można jako pracownię chemiczną w rzeczywistości rozszerzonej. EDUAR umożliwi przeprowadzenie w AR doświadczeń chemicznych przy wykorzystaniu standardowych w szkole i środowisku domowym: komputerów PC i Mac, szkolnych tablic multimedialnych, laptopów czy konsol gier wideo.

W ramach prezentowanego Projektu nasza firma Smart_Lab zajmuje się analizą porównawczą metod nauczania z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej z tradycyjnymi metodami dydaktycznymi. W ramach tego działania zaplanowaliśmy organizację 2 serii warsztatów. W wytypowanych szkołach zostaną przeprowadzone raz w semestrze zajęcia warsztatowe z chemii. W każdej ze szkół uczniowie zostaną podzieleni na trzy 16-osobowe grupy. Każda z grup zrealizuje zatem godzinne zajęcia z 2 wybranych tematów w okresie trwania projektu badawczego. Jednocześnie każda z nich poznawać będzie wybrane zagadnienia przy użyciu innych narzędzi dydaktycznych.
  • 1. Zajęcia lekcyjne z elementami doświadczeń chemicznych w formie filmów i wizualizacji,
  • 2. Zajęcia w postaci organizacji pełnych warsztatów chemicznych z wykorzystaniem pełnego sprzętu chemicznego - mobilne laboratorium chemiczne,
  • 3. Zajęcia z wykorzystaniem AR w tym elementami samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń symulacji reakcji w rzeczywistości rozszerzonej.


*************************************************************

Drugie zajęcia w ramach projektu EDUAR "Poczuj chemię do nauki"


26 listopada 2014r. w naszej szkole odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu EDUAR "Poczuj chemię do nauki". Tym razem uczniowie mieli okazję przyswoić temat elektryczności. Po krótkiej prezentacji każdy mógł własnoręcznie spróbować podłączyć prosty obwód elektryczny a także sprawdzić przewodnictwo prądu elektrycznego różnych przedmiotów oraz wodnych roztworów.
Za udział w projekcie nasza szkoła otrzymała grę komputerową "Professor Why", która umożliwia wykonywanie eksperymentów w bezpiecznym, wirtualnym laboratorium.


WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Ciekawa lekcja chemii w naszej szkole


W środę 28 maja w naszej szkole odbyła się ciekawa lekcja chemii. Nasi goście z Politechniki Gdańskiej przeprowadzili 3 różne godzinne zajęcia na temat zachowania się wskaźników w kwasach i zasadach. Pierwsza grupa samodzielnie przeprowadzała eksperymenty chemiczne, druga zaznajamiała się z tematem grając w grę chemiczną natomiast trzecia uczestniczyła w lekcji z wykorzystaniem multimediów.
Niewątpliwie największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się zajęcia gdzie można było poczuć chemię na własnej skórze, samodzielnie przeprowadzając doświadczenia chemiczne.
Na koniec każdej lekcji wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w grze chemicznej, w której przeprowadzano eksperymenty w rzeczywistości rozszerzonej.
Projekt EDUAR zakłada 2 spotkania, następne odbędzie się w pierwszym semestrze kolejnego roku szkolnego

WsteczPlayDalejPowrót do treści | Wróć do menu głównego