>

Zespół Szkół w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Zerówka

Nasza Szkoła

ARCHIWUM: ZERÓWKA 2013/2014


"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta"

Jan Paweł II
W tym roku szkolnym w Zespole Szkół w Rokitach są dwa oddziały zerowe "A" i "B". Dyrektorem szkoły jest Pani Mariola Klasa.


Oddział zerowy "A" liczy 21 dzieci (7 dziewczynek i 14 chłopców). Wychowawczynią jest Pani Renata Mielewczyk. Dzieci zawsze aktywnie uczestniczą w zajęciach. Są ciekawe świata, chętnie rysują, śpiewają, tańczą, jednakże najbardziej lubią malować farbami oraz zajęcia ruchowe.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7:45 i kończą się o godzinie 13:15, tylko w poniedziałek trwają do 12:45 i tego też dnia niektóre dzieci uczęszczają na zajęcia z logopedii, które prowadzi Pani Jolanta Szczerba. Dzieci mają również zajęcia z j. angielskiego, które prowadzi Pani Renata Mielewczyk oraz religię prowadzoną przez Panią Dorotę Stenke.
W każdy czwartek odwiedzamy bibliotekę, gdzie wszystkie dzieci chętnie wypożyczają przeróżne i ciekawe książeczki.

Do oddziału zerowego "B" uczęszcza 19 dzieci. W zerówce jest 7 dziewczynek i 12 chłopców. Wychowawczynią jest Pani Dorota Czaja. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7:45 i kończą się o godzinie 13:15, zaś w piątek do godziny 12:45. Dwa razy w tygodniu dzieci uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego i religii. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi Pani Renata Mielewczyk, zaś z religii Pani Dorota Stenke. W tym roku szkolnym część dzieci bierze udział w zajęciach logopedycznych. Zajęcia te odbywają się w piątek. Osoba prowadzącą jest Pani Jolanta Szczerba.


W tym roku szkolnym dzieci z obydwu oddziałów oraz z przedszkola wspólnie raz w miesiącu będą brać udział w zajęciach pt. "Mały Podróżnik". Jest to program innowacyjny napisany przez Panie: Dorotę Czaja, Emilię Jaśniak i Renatę Mielewczyk. Podczas zajęć dzieci będą poznawać kulturę i tradycję różnych krajów oraz będą "podróżować" po regionach Polski.

********************************************************


Wycieczka do ZOO - 22.06.2015r. - kl.O A i B

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Ognisko w Dębach kl. A

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Spotkanie z bajką czytaną przez zaproszonych Gości - kl. 0 A

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Teatrzyk w Bytowie - 29.04.2015r. - kl.0 A i B

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

CLOWN MAX - kl. 0 A i B

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

WITAJ WIOSNO!!!

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

DZIEŃ KOBIET - KL. O A I B

WsteczPlayDalejSTRONA 1, 2, 3, 4,Powrót do treści | Wróć do menu głównego